Gå til hovedindhold

Indsatser for LGBT+

Tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBT+ personer).

Regnbueflaget er hejst på Børsen sammen med Dannebrog.

Indhold

  Mange LGBT+ personer oplever få eller ingen udfordringer på baggrund af deres LGBT+ identitet. Men undersøgelser viser, at LGBT+ personer stadig i langt højere grad end andre oplever mistrivsel, ensomhed, selvskade, selvmordstanker og -forsøg, seksuelle overgreb og vold både i parforholdet og i form af hadforbrydelser. Særligt unge, transkønnede og etniske minoriteter er udsatte. Internationalt er LGBT+ personers rettigheder mange steder under stort pres.

  Samlet indsats

  En samlet indsats på LGBT+ området skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Med lanceringen af 39 initiativer og knapt 25 mio. kr. sætter en handlingsplan for perioden 2022-2025 blandt andet ind for at forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel, fremme LGBT+ børn og unges trivsel, bekæmpe partnervold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer samt fremme anerkendelse af LGBT+ familier.

  Minister for ligestilling koordinerer regeringens indsats på LGBT+ området, mens de enkelte ministre som hidtil varetager indsatsen inden for eget ressortområde.

  Læs også

  Plads til forskellighed i fællesskabet - LGBT+ handlingsplan 2022-2025

  Med 39 initiativer vil en ny handlingsplan fremme LGBT+ personers tryghed, trivsel og lige muligheder i Danmark og internationalt.

  LGBT+ handlingsplan

  Handlingsplan for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBT+ området)

  Aftale om handlingsplaner

  Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i forlængelse af satspuljeaftalen 2018 enige om, at der udmøntes 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.

  Ti initiativer skal sikre plads til forskellighed

  Regeringen lancerede i august 2020 ambitiøst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBT+ personer).