Gå til hovedindhold

Norden

Ligestilling er en integreret del af det nordiske samarbejde.

Indhold

    I alle de nordiske lande er ligestilling en grundlæggende værdi. Ligestilling er derfor også en integreret del af det nordiske samarbejde, der indarbejdes i al planlægning og politik.

    Nordisk samarbejde

    Ministerrådets arbejde tager udgangspunkt i de samarbejdsprogrammer, som vedtages hvert 4. år. Den aktuelle plan for ligestillingsarbejdet gælder for perioden 2014-2018.

    Ligestillingsministrenes arbejde (MR-JÄM) bliver løbende koordineret af Embedsmandskomitéen for ligestilling (EK-JÄM). På embedsmandsniveau samarbejdes der endvidere med de baltiske lande om ligestilling.