Gå til hovedindhold

Vold og drab på kvinder er et samfundsproblem - i Danmark

Bragt på Avisendanmark.dk

Indhold

  Af minister for ligestilling Trine Bramsen (S), formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr, politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen og politisk leder for Det Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen

  Debat: År 2022 er kun få måneder gammelt. Alligevel er fire kvinder allerede blevet dræbt i starten af året. I Danmark. Landet hvor vi bilder os ind, at vi kan leve trygt og frit, og hvor vi har haft ligestilling i mange år. Men sandheden er, at vi har et problem. Et problem, som vi skal kunne tale om. Og ikke mindst handle på.

  Det nytter ikke, at vi bliver ved med at finde på alverdens forklaringer på, hvorfor kvinder udsættes for vold eller i værste fald dræbes af en partner eller eks-partner. Eller at diskutere, at der også er mænd, der bliver dræbt, og hvem der er mest udsatte. For det er en konstatering, at vi har et problem med partnervold og -drab på kvinder.

  298 danske kvinder blev dræbt af deres partner eller eks-partner i perioden 1992-2016. Det svarer til 55,6 procent af alle kvindelige drabsofre i den periode. Eller i gennemsnit 12 kvinder om året. En hver måned. Hvert eneste år – og det ser ikke ud til, at udviklingen er vendt. Det vidner tallene for årets første måneder om.

  Bag de alt for høje drabstal gemmer sig det, der går forud for drabene. Det er vold mod kvinder. Fysisk såvel som psykisk. Vold, der er eskaleret gennem tid, og hvor det som kvinde kan være svært at søge hjælp, fordi gerningsmanden skaber et frygtregime igennem kontrol og manipulation. Vi kan ikke være bekendt at lukke øjnene for problemerne eller bortforklare det med, at andre også udsættes for uhyrligheder. For på den måde er vi som samfund med til at legitimere volden.

  298 danske kvinder blev dræbt af deres partner eller eks-partner i perioden 1992-2016.

  Vi har et ansvar for at passe på de kvinder, der lever i de voldlige forhold. Hjælpe med at finde vejen ud. Hjælpe med at få et liv uden vold og i værste fald risikere drab. Derfor skal vores indsats rettet mod partnervold og -drab styrkes markant. Det starter med, at vi som samfund erkender, at kvinderne er udsat, fordi de er kvinder. Ikke fordi de er særligt besværlige, er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt eller har det forkerte tøj på. Volden er særligt rettet mod kvinder på grund af deres køn.

  En ny handlingsplan på området skal have et langt større fokus på voldsudøveren. Det er først og fremmest ham, der er problemet, og som skal stoppes, inden han med sin voldlige adfærd turnerer videre til den næste kvinde - og den næste igen. Men der skal også være langt bedre hjælp til kvinder, der har brug for at bryde med en voldelig partner - ligesom vi skal have gjort alle myndigheder mere opmærksomme på problemstillingen.

  Vi har den politiske vilje og ønsket om at gøre Danmark til et tryggere land for kvinder. Vi vil, at færre kvinder udsættes for partnervold og -drab. Vi vil flere politiske initiativer, der kan understøtte en ændring. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi skal som samfund bære den kulturændring, som opgøret er. Det starter med en kollektiv erkendelse af problemet.