Dom i Combus-sagen i dag

16. marts 2004

EF-Domstolens Ret i Første Instans har i dag afsagt dom i Combus-sagen.

Sagen er anlagt af brancheorganisationen Danske Busvognmænd, der mener, at Kommissionens godkendelse af statsstøtten til Combus A/S er i strid med EU-reglerne om statsstøtte.

Regeringen har afgivet indlæg i sagen til fordel for Kommissionen.

I dommen annullerer Retten Kommissionens beslutning.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

-Vi må tage til efterretning, at Retten mener, at Kommissionen har begået juridiske fejl i forbindelse med godkendelsen af statsstøtten.

-Nu vil vi nærmere analysere dommen og dens præmisser. Vi vil også tage kontakt til Kommissionen for at høre Kommissionens vurdering af sagen.

-Dommen synes ikke at udelukke, at Kommissionen ved en ny beslutning kan godkende statsstøtten med en korrekt juridisk begrundelse. Det er bl.a. det, vi skal drøfte med Kommissionen.