Minister forudser behov for udvidelse af Ørestadsselskabets låneramme

08. marts 2004

Trafikministeren orienterede i fredags Folketingets Trafikudvalg og Finansudvalg om, at Ørestadsselskabet nu anser det for overvejende sandsynligt, at der over sommeren vil opstå et behov for en udvidelse af Ørestadsselskabets låneramme.

Ørestadsselskabets vurdering kan henføres til forskellige forhold vedrørende Ørestadsselskabets momsafløftning, indtægtsdelingen i HUR-området, tilbagebetalingstidspunktet af likviditetsbro samt beregningsgrundlaget for grundskyld.

Ørestadsselskabet kender endnu ikke den præcise virkning af ovennævnte forhold på lånerammen og tilbagebetalingstiden.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

-Jeg har fundet det rigtigt hurtigst muligt at orientere Folketinget om de oplysninger der er tilgået mig fra Ørestadsselskabet, uanset at en lånerammeudvidelse ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt. Jeg lægger vægt på, at Folketingets partier ikke føler, at en evt. lånerammeudvidelse pludselig dumper ned fra en klar himmel. Jeg har altid tilstræbt, at der er så megen gennemsigtighed som muligt om Ørestadsselskabets økonomi.

-Det er beklageligt, hvis lånerammen skal udvides endnu engang. Jeg hæfter mig dog ved, at de pågældende forhold som forventes at nødvendiggøre en udvidelse af lånerammen alle tidligere er omtalt af Ørestadsselskabet som usikre forhold, der kan få indflydelse på lånerammebehovet.