Kommissionens åbningsskrivelse vedr. lastbilrabatter på den faste forbindelse over Øresund

11. april 2005

Berlingske Tidende bringer i dag en artikel ”Bro-rabatter udløser EU-sag”. Herom skal Transport- og Energiministeriet oplyse følgende:

Der er tale om en såkaldt åbningsskrivelse, hvor Kommissionen tilkendegiver sin opfattelse omkring de nuværende rabatter på Øresundsforbindelsen set i forhold til bestemmelserne i Eurovignettedirektivet. Dette direktiv fastlægger rammerne for opkrævning af vejafgifter for lastbiler. Kommissionen nævner i åbningsskrivelsen også Storebæltsforbindelsen, men Kommissionens kritikpunkter vedrører alene Øresundsforbindelsen.

Kommissionen har rejst spørgsmålet om rabatterne på Øresundsforbindelsen af egen drift. Der er således ikke indgivet klager over rabatterne.

Øresundsforbindelsen ejes af Danmark og Sverige i fællesskab. Derfor skal såvel den danske som den svenske regering i samråd med Øresundsbro Konsortiet forholde sig til Kommissionens åbningsskrivelse, hvilket vil ske i løbet af nogle måneder.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg vil nu  afvente, at eksperterne i Danmark og Sverige sammen med Øresundsbro Konsortiet kommer med et forslag til besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse.

-Jeg kan endvidere oplyse, at de rabatmuligheder for lastbiler, der i dag findes på Øresundsforbindelsen, svarer til de muligheder vognmændene har for at få rabatter på færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg.