Ét fælles europæisk luftrum – færre forsinkelser og bedre miljø

Kommissionen har i dag fremsat deres 2. lovgivningspakke om det fælleseuropæiske luftrum.

25. juni 2008

Potentialet er ikke mindre end 40 % færre forsinkelser, 73 % øget kapacitet, øget sikkerhed, lavere omkostninger og ikke mindst 10 % mindre CO2-udslip.

Det europæiske luftrum er i dag præget af forskellige nationale regler, som forsinker trafikken og betyder, at luftfartsselskaberne flyver zig-zag ned i gennem Europa.

Regeringen har gennem de seneste mange år lagt overordentlig stor vægt på gennemførelsen af det Fælles Europæiske Luftrum. Vedtagelsen af den første lovgivningspakke var topprioritet under det danske EU-formandskab i 2002.

Udviklingen har imidlertid vist sig at gå langsomt og Kommissionen vil derfor speede processen op for at sikre bedre og hurtigere implementering.

Transportministeriet hilser Kommissionens forslag velkomment og ser frem til at arbejde videre med forslaget. Det er vigtigt for luftfarten, miljøet og alle de rejsende.

Transportminister Carina Christensen udtaler:

- Hvert fjerde fly i Europa er i dag forsinket.  En stor del af disse forsinkelser skyldes ineffektiv udnyttelse af luftrummet og gamle lufttrafikstyringssystemer, som ikke kan tale sammen på tværs af grænserne. Potentialet i et fælles europæisk luftrum er derfor enormt.

- Med forslaget er der mulighed for at slå mange fluer med ét smæk: Mindre CO2, færre forsinkelser og ikke mindst øget sikkerhed gennem samarbejde.

- Jeg håber, at vi inden længe kan blive enige i Rådet og med Europa-Parlamentet.