Nye idéer skal få flere op på cyklen

Trafikstyrelsen har i dag udgivet et nyt Idékatalog med forslag til at øge samspillet mellem cyklen og den kollektive trafik. Idékataloget dækker hele rejsen fra dør til dør – fra byplanlægning til pendlercykler.

24. august 2009

Bedre samspil mellem cyklen og den kollektive trafik kan være med til at få endnu flere til at cykle til toget eller bussen, og samtidig medvirke til at øge passagertallet.

Med det brede trafikforlig ”Aftale om en grøn transportpolitik” fra januar 2009 er der gode muligheder for at omsætte de mange idéer til virkelighed. Der er afsat en milliard kroner i perioden 2009-2014 til projekter, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. Derudover er der afsat en milliard kroner perioden 2009-2020 til bedre adgang til den kollektive trafik, hvilket ligeledes kommer cyklisterne til gode.

Idékataloget er en udløber af Transportministeriets cykelstrategi fra 2007 og udarbejdet af Trafikstyrelsen i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, DSB, Movia, Metroselskabet og Midttrafik samt Københavns, Århus og Odense kommuner.

Læs Idékataloget her: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/2009/~/media/Files/Databaser/Publikationer/TS%20cykelidekatalog%20august%202009.ashx