Ændring i Bornholmstrafikkens bestyrelse

Bestyrelsesformand i Bornholmstrafikken A/S, Jens Stephensen, har meddelt, at han ønsker at trække sig efter mange års indsats.

10. marts 2010

Beslutningen skal ses i lyset af, at Bornholmstrafikken A/S har været igennem en vanskelig tid på grund af en uheldig investering i en ny færge til Samsø, hvilket har krævet en meget stor indsats fra bestyrelsesformanden at rette op på.

Jens Stephensen oplyser, at der nu foreligger et oplæg til en hensigtsmæssig konsolidering af Bornholmstrafikken i Nordic Ferry Services, som hurtigt kan gennemføres, hvis ejerne er enige heri. På den baggrund føler Jens Stephensen, at tiden er inde til at overlade formandsposten til nye kræfter.

På baggrund af Jens Stephensens beslutning om at trække sig, har regeringen besluttet, at advokat Steen E. Christensen vælges som ny formand for bestyrelsen for Bornholmstrafikken A/S.
Ændringerne vil blive gennemført på en generalforsamling, der afholdes den 25. marts 2010 i selskabets hovedkvarter i Rønne. Nærmere herom udgår fra selskabet.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til selskabsdirektør Michael Birch, Transportministeriet (33 92 38 96).  Henvendelser vedrørende selskabets forhold kan rettes til næstformand i bestyrelsen, Max Vitus Bæhring (tlf. 44 95 18 02) eller til bestyrelsesmedlem Roar B. Schou (tlf. 21 18 22 70).