Udtalelse fra transportministeren til statsrevisorernes kritik af SAS

Udtalelse fra transportminister Hans Christian Schmidt i anledning af statsrevisorernes bemærkninger af 17. august 2010 til Beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten.

17. august 2010

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den anledning:

- For mig er det helt afgørende, at det er sikkert at flyve i Danmark og med dansk indregistrerede fly. Sikkerheden kan ikke være til diskussion. Én overskridelse af et luftdygtighedsdirektiv er én overskridelse for meget.

- Der har igennem flere år været sat en række initiativer i gang for at forhindre fremtidige ureglementerede flyvninger hos SAS, der har ansvaret for, at gældende luftdygtighedsdirektiver overholdes.

- Jeg har bedt SLV om en redegørelse for, hvad der yderligere kan gøres for at komme disse overskridelser til livs.

- Jeg vil også rette direkte henvendelse til bestyrelsesformanden for SAS for at betone alvoren i sagen.

For yderligere oplysninger kontakt særlig rådgiver Søren Lauridsen, mobil 30637723.