Udvidelse af modulvogntogsforsøget på det statslige vejnet

Hundested havn, Viborg, Holstebro og Struer bliver koblet på modulvogntogsforsøget på det statslige vejnet.

01. september 2010

Forligskredsen bag modulvogntogsforsøget (V, K, DF, RV og LA) har besluttet at udvide modulvogntogsforsøget på det statslige vejnet med:

  • Viborg
  • Holstebro
  • Struer
  • Hundested Havn

Eventuelle resterende midler anvendes til at koble Skjern på forsøgsvejnettet.

De besluttede udvidelser af forsøgsvejnettet finansieres inden for de midler, der er afsat til forsøget.

Kontakt:
Transportminister Hans Christian Schmidt (V), kontakt pressechef Jesper Damm Olsen tlf. 40859388

Kristian Pihl Lorentzen (V): tlf. 61624257

Henriette Kjær (K): tlf. 33374209

Johannes Poulsen (RV): tlf. 33374713

Villum Christensen (LA): tlf. 33374905

Kim Christiansen (DF): tlf. 33375148