Øget fokus på kontrol med vejgodstransporter

Transportminister Hans Christian Schmidt og justitsminister Lars Barfoed har den 16. marts 2011 på et møde drøftet spørgsmålet om mulighederne for en yderligere effektivisering af såvel den administrative som den fysiske kontrol med danske og udenlandske lastbiler på det danske vejnet.

21. marts 2011

Der var på mødet enighed om at fortsætte drøftelserne om effektivisering af kontrollen, herunder mulighederne for en overførsel af den administrative kontrol med køre-hviletidsreglerne i transportvirksomhederne til Transportministeriets
ressort. Der var endvidere enighed om, at landevejskontrollen fortsat skal ligge hos politiet.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg har haft en meget positiv drøftelse med justitsministeren om, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for en yderligere effektivisering af kontrollen med vejgodstransporterne.

- Jeg har noteret mig, at justitsministeren på mødet tilkendegav, at han ville indkalde erhvervets organisationer og politiet til en drøftelse af en effektivisering af vejkontrollen, og jeg ser meget frem til det videre arbejde på området.

En forudsætning for et velfungerende vejgodstransporterhverv er, at reglerne på området håndhæves konsekvent for at skabe lige vilkår for virksomhederne. Dette kræver et effektivt kontrolsystem hos de involverede myndigheder på området. Det handler både om at sikre lige konkurrencevilkår mellem alle vognmænd, og det handler om at sikre, at de regler, der er fastlagt for at sikre trafiksikkerhed, miljø, mv., også bliver overholdt.

- Både justitsministeren og jeg selv har stor fokus på at sikre et effektivt og velfungerende vejgodsstransporterhverv, hvor der gribes konsekvent og hurtigt ind overfor de” brådne kar” i branchen.