Bred aftale om analyse af Storstrømsbroen og udmøntning af puljer på transportområdet

Der er indgået et en politisk aftale på transportområdet med et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V, DF, LA og K). Aftalen har to hovedpunkter: Analyse af Storstrømsbroen og udmøntning af transportpuljer.

17. november 2011

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Vi tager nu fat på problemerne med Storstrømsbroen. Med den igangsatte undersøgelse skaber vi os et gennemarbejdet og grundigt grundlag for at vurdere de fremtidige muligheder.

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan igangsætte konkrete projekter rundt i hele Danmark.

Hovedpunkterne i aftalen:

  • Storstrømsbroen: Der igangsættes en grundig undersøgelse af broens tilstand og udarbejdelse af et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for mulige løsningsmodeller, som der kan tages politisk beslutning på baggrund af i 2012.
  • Transportpuljer: Der udmøntes midler til en lang række konkrete projekter indenfor busdrift, cykler og trafiksikkerhed.


Se aftaleteksten