Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn

15. marts 2011

I forbindelse med lovforslag om Københavns Nordhavn  (L 162 (forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S - flytning af en containerterminal i København Havn)) gennemføres bl.a. en strategisk miljøvurdering (SMV). I den forbindelse gennemføres en offentlig høring.

Den udarbejdede miljørapport "Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn" offentliggøres onsdag den 16. marts 2011  via en annonce, der indrykkes i et antal dagblade og lokalaviser.

Læs rapporten og annoncen.