Presseinvitation til Transportens dag 2011

Statuskonference for de strategiske analyser: de langsigtede prioriteringer

27. april 2011

Pressen inviteres hermed til Transportens dag 2011 som finder sted:

Mandag den 2. maj 2011, kl. 9.30 – 17.00
Ledernes Konference Center, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Med aftalen om en grøn transportpolitik fra januar 2009 blev det besluttet, at gennemføre strategiske analyser om den langsigtede indretning af bane- og vejinfrastruktur i Danmark.

Temaet for Transportens dag i 2011 vil være status for de strategiske analyser. Transportministeren har inviteret alle landets borgmestre, regionsrådsformænd, relevante interessenter, eksperter og internationale repræsentanter til at debattere de langsigtede prioriteringer for infrastrukturen.

Transportens dag 2011 sætter således fokus på de centrale spørgsmål vedrørende fremtidens infrastruktur, herunder:

• Den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet
• Landsforbindelserne og det overordnede vejsystem i Jylland
Pressen er velkommen til at overvære hele konferencen eller dele af den. Tilmeldinger fra pressen skal ske til pressechef Jesper Damm Olsen, Transportministeriet, på mail jdo@trm.dk senest fredag den 29. april 2011. 
Her kan ses foreløbigt program og foreløbig deltagerliste

Med venlig hilsen


Hans Christian Schmidt