Presseinvitation til statuskonferencen for de strategiske analyser 2012

Pressen inviteres til at deltage i årets statuskonference for de strategiske analyser, hvor temaet er: Prioriteringer og finansieringsmæssige udfordringer for fremtidens infrastruktur

21. november 2012

Pressen inviteres til statuskonferencen for de strategiske analyser 2012, som finder sted:

Mandag den 26. november 2012, kl. 9.30 – 16.00
på Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

De strategiske analyser blev igangsat med transportaftalen i 2009 og afsluttes næste efterår. Analyserne skal danne grundlag for den strategiske prioritering af en række af de meget store infrastrukturprojekter, der drøftes i disse år. Det gælder f.eks. nye forbindelser mellem landsdelene, nye vejkorridorer i Jylland og på tværs af hovedstadsområdet samt realisering af Timemodellen for jernbanetrafikken.

Årets statuskonference sætter fokus på centrale spørgsmål vedrørende prioritering og finansiering af fremtidens infrastruktur, herunder:

  • Hvordan kan vi udvikle fremtidens transportløsninger?
  • Hvordan kan vi finansiere og organisere fremtidens infrastruktur?

Jeg har inviteret landets borgmestre og regionsrådsformænd, Folketingets Transportudvalg, udenlandske eksperter, forskere og interesseorganisationer på transportområdet til at deltage i debatten.

Pressen er velkommen til at overvære hele konferencen eller dele af den.

Tilmelding skal ske til pressechef Jesper Damm Olsen, Transportministeriet, på mail jdo@trm.dk senest fredag den 23. november 2012 kl. 10. 

Find Program for dagen samt foreløbig deltagerliste her. 

Flere oplysninger om de strategiske analyser kan findes på www.trm.dk under temaer.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen