Invitation til pressen - Trængselskommissionen afleverer idékatalog til transportministeren

Formanden for Trængselskommissionen Leo Larsen afleverer torsdag kl. 10.00 et idékatalog til transportminister Henrik Dam Kristensen.

06. februar 2013

I forbindelse med afleveringen inviteres pressen til en briefing, hvor der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og få udleveret idékataloget.

Pressebriefingen finder sted torsdag d. 7.2. kl. 10.00 i Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27F i mødesal Femern.

Trængselskommissionen blev nedsat i april 2012 med det formål at komme med forslag til fremme af mobiliteten og reduktion af trængsel og forurening i hovedstadsområdet. Idékataloget er en oversigt over mulige tiltag, som kommissionen skal arbejde videre med frem mod en samlet strategi, der skal afleveres efter sommerferien 2013.