Europa-Kommissionen afviser Scandlines’ klager over finansieringen af Øresundsforbindelsen

Kommissionen har den 15. oktober 2014 afgjort at finansieringen af Øresundsforbindelsen er fuld forenelig med EU-retten.

Foto: Øresundsbron

15. oktober 2014

Den 17. april 2013 indgav Scandlines en klage til Europa-Kommissionens konkurrencemyndigheder over finansieringsmodellen for Øresundsforbindelsen og de garantier, som den danske og den svenske stat giver til Øresundsbro Konsortiets finansiering – den såkaldte statsgarantimodel. Scandlines hævdede, at der er tale ulovlig statsstøtte, som forvrider konkurrencen i forhold til rederiets færgeoverfart mellem Helsingør og Helsingborg. Den 8. januar 2014 indgav Scandlines en ny klage til Kommissionen. Denne gang over de skattemæssige vilkår, som Øresundsbro Konsortiet og de øvrige infrastrukturselskaber i Sund & Bælt-koncernen har. 

Kommissionen har den 15. oktober 2014 truffet afgørelse i de to klager. Kommissionen finder at både statsgarantimodellen og de særlige afskrivningsregler og mulighederne for at fremføre underskud, som infrastrukturselskaberne har i dag, er fuldt ud forenelige med EU-retten. 

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

- Det er en helt fundamentalt vigtig sejr for Danmark, at Kommissionen nu har fastslået, at vores statsgarantimodel, som vi anvender til finansiering af de store, brugerbetalte faste forbindelser, er i fuld overensstemmelse med EU-retten.

- Scandlines og den private kapitalfond, der ejer Scandlines, har kastet om sig med beskyldninger mod vores danske statsgarantimodel, men disse anklager er nu faldet til jorden som en våd karklud.

- Femern Bælt-forbindelsen vil også blive finansieret på grundlag af statsgarantimodellen.  Jeg er derfor glad for afgørelsen og ser frem til dialogen med Kommissionen om Femern Bælt-projektet.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse her.

Hele afgørelsen fra Kommissionen forventes først at blive offentliggjort efter den 30. oktober 2014.