Gå til hovedindhold

Kommissorier og udmøntningsgrundlag m.m.

41 resultater

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til bedre trafiksikkerhed i 2023, 2024 og 2025

30. jun 2022

Infrastrukturplan 2035

Med infrastrukturplan 2035 er der afsat i alt 700 mio. kr. til en pulje til forbedring af trafiksikkerheden i perioden 2022-2035.

Kommissorium for strategisk analyse (fase 1-undersøgelse) af vigespor på Svendborgbanen

07. jun 2022

Publikation

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 6 mio. kr. til en undersøgelse af etablering af et vigespor på Svendborgbanen (Odense- Svendborg).

Udmøntnings og administrationsgrundlag for cykelpuljen i 2023, 2024 og 2025

27. maj 2022

Infrastrukturplan 2035

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har udmøntet 200 millioner kroner til i alt 39 forskellige cykelprojekter på tværs af landet.

Udmøntningsgrundlag: Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by (”Land-og-by puljen”)

18. maj 2022

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af infrastrukturaftalen, at parterne er enige om at afsætte en pulje på 3,5 mia. kr. i perioden 2022-2035 til projekter på det øvrige statsvejnet, som kan binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed.

Udmøntningsgrundlag - Pulje til støjbekæmpelse

01. apr 2022

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af infrastrukturaftalen, at parterne afsætter en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj. Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene.

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af motorvej på strækningen Klode Mølle–Viborg Løvel

02. mar 2022

Infrastrukturplan 2035

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej i det centrale Jylland.

Udmøntningsgrundlag for pulje til biodiversitet langs statens veje og baner

01. mar 2022

Infrastrukturplan 2035

Med Infrastrukturplan 2035 afsatte alle Folketingets partier en pulje på 150 millioner kroner til at fremme naturen langs infrastrukturen frem til 2035.

Kommissorium for undersøgelse af en ny jernbane Aarhus-Silkeborg og opgradering af overkørsel i Silkeborg

04. feb 2022

Infrastrukturplan 2035

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 2,2 mia. kr. til en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg.

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af etablering af tunnel under Marselis Boulevard

27. jan 2022

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af aftalen, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af etablering af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus. Der er desuden afsat en ramme på 2,7 mia. kr. til efterfølgende anlæg.

Kommissorium om undersøgelse af trafikbetjeningen af Bornholm og evaluering af kontrakten om færgebetjeningen af Bornholm

24. jan 2022

Infrastrukturplan 2035

Det er i forbindelse med den politiske aftale om infrastrukturplan 2035 besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af trafikbetjeningen af Bornholm (Bornholmeranalysen).