Færger

Information til dig, der rejser indenlands med færger og specifikt om transitreglerne for rejser til Bornholm.

Færgen Hammershus, der sejler til Bornholm.
Foto: Molslinjen

06. april 2021

Færger er omfattet af reglerne for kollektiv trafik.

Fra den 6. april 2021 ophæves de danske regler om test ved rejser til og fra Bornholm.

Rønne-Køge
Rejser du med færgen mellem Rønne og Køge skal du fra den 6. april 2021 ikke længere kunne fremvise en negativ covid-19-test inden du kommer ombord på færgen.

Rønne-Ystad
Rejser du med færgen mellem Rønne og Ystad skal du fra den 6. april 2021 ikke længere kunne fremvise en negativ covid-19-test, inden du kommer ombord på færgen. Du skal dog fortsat kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er taget højest 48 timer inden indrejse i Sverige. Læs mere om de svenske restriktioner på link til de svenske myndigheder nedenfor:

Ved transitrejser gennem Sverige til og fra Bornholm er du fortsat undtaget for de generelle indrejserestriktioner til Danmark fra udlandet. Gør du derimod ophold i Sverige, er du omfattet af de generelle indrejserestriktioner til Danmark.

Generelle spørgsmål og svar vedrørende færger

1. Hvor længe gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 15. april 2021.

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet om brug af mundbind gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet.

Du skal derfor bruge mundbind eller visir i alle færger i dansk farvand.

Kravet gælder også, når du befinder dig i færgeterminaler.

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord på færgen, eller inden man går ind i færgeterminalen.

Kravet gælder både ude og inde på færger. Kravet gælder dog ikke, hvis du sidder i dit eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller hvis du er i din egen aflukkede kahyt.

3. Hvem er undtaget for kravet om brug af mundbind?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for følgende:

 • Børn under 12 år. Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.

For at synliggøre, at du helt lovligt ikke gør brug af mundbind eller visir, kan du bærer en særlig badges. Badgen kan hentes på landets apoteker fra mandag den 12. oktober. De kan også bestilles via en række patientforeninger. Læs mere via linket i boksen til nedenfor.

4. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med færgen til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe færgen befinder sig i Danmark. Tager du f.eks. færgen til udlandet, skal mundbind eller visir bæres, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af færgeoperatøren.

5. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig på færgen eller på en færgeterminal mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

6. Må jeg spise og drikke på færgen?

 • Færgeoperatøren skal følge de regler, der gælder for servering og udskænkning.
 • Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir.
 • Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.