Kørekort – det skal du være særligt opmærksom på

Køreskolerne er åbne, medmindre kommunen er nedlukket.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro
Foto: René Strandbygaard

12. juni 2021

De liberale erhverv, herunder køreskolerne, er igen åbnet.

Der kan dog være enkelte kommuner med særlig høj smitte, der er undtaget genåbningen af de liberale serviceerhverv, således at der lukkes ned i en periode, indtil smitten er kommet under kontrol i de pågældende geografiske områder.

Det vil løbende blive vurderet og meldt ud, hvilke kommuner der skal holde lukket.

Som led i genåbningen af køreskolerne har Transportministeriet udstedt en bekendtgørelse, der samler reglerne for genåbningen, og som beskriver hvilke restriktioner, coronapas med videre, som gælder.

Bekendtgørelsen kan tilgås herunder.

I forbindelse med genåbningen har Færdselsstyrelsen også offentliggjort vejledningsmateriale til branchen, der kan tilgås herunder.

Epidemikommissionen tager løbende stilling til sagen og afgiver indstilling om, hvorvidt reglerne skal videreføres eller ændres. Indstillinger og udtalelser fra særligt sagkyndige, der er redigeret til alene at vedrøre Transportministeriets område, kan ligeledes ses herunder.

Pauseregler og forlængelse af attester, beviser mv.

I foråret 2020 blev pausereglerne ophævet. Det betyder, at du kan som elev genoptage køreuddannelsen på et senere tidspunkt på det sted, som du var kommet til, da forløbet blev afbrudt grundet covid-19.

Lægeattestens gyldighed er desuden blevet forlænget. Det betyder, at den ikke må være over tre måneder gammel, når du ansøger om at begynde på køreuddannelsen, og ved udstedelsen af kørekortet må den ikke være over et år og ni måneder gammel.

Den praktiske køreprøve skal være bestået senest 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået.

Link til regelændringer kan findes nedenfor via links til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen.

Krav om mundbind

Krav om brug af mundbind eller visir er blevet ophævet den 14. juni 2021.

Krav om coronapas

Der er desuden krav om fremvisning af coronapas forud for køreundervisning og ved aflæggelse af køreprøve.

Ved et coronapas forstås dokumentation for et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel, eller et positivt resultat af en covid-19-test (PCR), der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel, eller dokumentation for et påbegyndt eller gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb anses for påbegyndt og kan dermed bruges som coronapas mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.