Kørekort – det skal du være særligt opmærksom på

Kørekortområdet er - som så mange andre områder - påvirket af coronakrisen. Hvis du er i gang med at tage kørekort, bør du være særligt opmærksom på de seneste regler og restriktioner, og hvordan det har betydning for dit forløb.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro
Foto: René Strandbygaard

18. januar 2021

Nedlukning af køreundervisning og køreprøver

Køreundervisning er midlertidigt lukket ned. Det betyder, at der er lukket for afviklingen af teoretisk og praktisk undervisning. Dette gælder dog ikke for undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab. Dette vil sige, at kurserne på arbejdsmarkedsuddannelserne blandt andet er undtaget.

Nedlukningen af køreundervisningen gælder foreløbigt frem til 5. april 2021.

Rigspolitiet har desuden indstillet alle køreprøver, med undtagelse af storvognskategorierne.

Se link til bekendtgørelsen nedenfor.

Pauseregler og forlængelse af attester, beviser mv.

I foråret blev pausereglerne ophævet. Det betyder, at du kan som elev genoptage køreuddannelsen på et senere tidspunkt på det sted, som du var kommet til, da forløbet blev afbrudt grundet covid-19.

Lægeattestens gyldighed er desuden blevet forlænget. Det betyder, at den ikke må være over tre måneder gammel, når du ansøger om at begynde på køreuddannelsen, og ved udstedelsen af kørekortet må den ikke være over et år og ni måneder gammel.

Den praktiske køreprøve skal være bestået senest 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået.

Link til regelændringer kan findes nedenfor via links til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen.

Krav om mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir i forbindelse med, at man færdes på køreskoler, der afholder teoriundervisning. Det er desuden krav om mundbind, når man skal op til køreprøve.

Spørgsmål og svar

Hvornår bliver det muligt, at genoptage køreundervisningen?

- Det er desværre ikke til at sige, hvornår det bliver muligt at genoptage praktisk såvel som teoretisk køreundervisning. Det er forhåbningen, at køreundervisningen kan genoptages så snart, at samfundssituationen og smittetallene tillader det.

Jeg er ved at tage kørekort til en storvognskategori som led i mit uddannelsesforløb. Bliver det påvirket af de seneste restriktioner?

- Der kan fortsat afholdes teoretisk og praktisk køreundervisning i de kategorier, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab. Dette vil typisk være på kurser på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Der afholdes også fortsat køreprøver i storvognskategorierne.

Skal jeg starte forfra, nu hvor jeg har haft en længere pause i mit forløb?

- Nej du skal ikke starte forfra. Pausereglerne blev i foråret 2020 ophævet, således at du kan genoptage din køreuddannelse fra det sted, du var kommet til, da forløbet blev afbrudt grundet Covid-19.

Skal jeg have ekstra køretimer, inden jeg skal op til køreprøve?

- Det er muligt, at du skal have flere praktiske kørelektioner, ud over de obligatoriske, inden du skal op til køreprøve - dette er noget du som elev vurderer sammen med din kørelærer.