Tema

Undersøgelser af transportinfrastrukturprojekter

Der gennemføres løbende undersøgelser af nye infrastrukturprojekter på transportområdet, og Transport- og Boligministeriet har udarbejdet en samlet oversigt over de undersøgte infrastrukturprojekter. Oversigten omfatter infrastrukturprojekter, der er blevet undersøgt af Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Banedanmark samt Sund og Bælt A/S inden for de seneste 10 år.

Læs artiklen

Undersøgte baneprojekter

Oversigten omfatter: Baneprojekter vedtaget ved anlægslov, baneprojekter med VVM-undersøgelser, baneprojekter med forundersøgelser og baneprojekter med strategisk analyse eller screening.

pdf

Undersøgte Baneprojekter 2018

0,1 MB Download

Undersøgte bro- og tunnelprojekter

Oversigten omfatter: Bro- og tunnelprojekter vedtaget ved anlægslov, bro- og tunnelprojekter med VVM-undersøgelser, bro- og tunnelprojekter med beslutningsgrundlag i form af forundersøgelse eller beslutning herom og screeninger eller strategiske analyser.

pdf

Undersøgte bro- og tunnelprojekter 2018

0,07 MB Download

Undersøgte vejprojekter

Oversigten omfatter: Vejprojekter med vedtaget anlægslov, vejprojekter med beslutningsgrundlag i form af VVM-undersøgelse eller beslutning herom, vejprojekter med beslutningsgrundlag i form af forundersøgelse eller beslutning herom og screeninger eller strategiske analyser.

pdf

Undersøgte vejprojekter 2018

0,09 MB Download