Gå til hovedindhold

Adan, fuldmægtig i Internationalt Kontor

Jeg startede i departementet som nyuddannet jurist, så dette er mit første fuldtidsarbejde.

Adan Ali Khan, fuldmægtig i Færdselskontoret

Indhold

  ”Jeg startede i departementet som nyuddannet jurist, så dette er mit første fuldtidsarbejde. I løbet af min studietid har jeg både arbejdet i det private og offentlige. Derudover har jeg været på udveksling i Belgien, hvor jeg fordybede mig i EU-retlige fag, da jeg har en stor interesse for EU og EU-retten. Da jeg kom hjem fra Belgien og færdiggjorde min uddannelse, skulle jeg til at lede efter et fuldtidsjob, og det var her jeg stødte på en ledig stilling i departementet. I jobbet ville jeg få mulighed for at arbejde med både politik og jura, herunder særligt EU-retlige sager, hvilket var det perfekte match for mig.”

  Arbejdsopgaver

  ”Jeg arbejder overordnet set med EU-retlige sager inden for det køretøjstekniske område, men jeg sidder også med visse særområder. Særområderne dækker bl.a. området for selvkørende motorkøretøjer og klima- og støjrelaterede tiltag.

  Jeg deltager også i forhandlingen af EU-sager, hvilket vil sige, at når der behandles nye EU-retsakter inden for mine områder, skal jeg, så tidligt i processen som muligt, se til, at der bliver afstemt en dansk holdning til emnet, indhente mandat og eksekvere mandatet i det videre arbejde. Mine arbejdsopgaver varierer meget, og det er vigtigt at kunne bevare overblikket. Jeg ser ofte, at jeg i løbet af en enkelt arbejdsdag, flere gange springer frem og tilbage mellem fugle- og frøperspektiv. Det kan eksempelvis skyldes, at jeg i den ene sag skal sørge for at indhente input fra andre og sikre, at processen kører som den skal, og i en anden sag skal levere et notat eller gennemgå lovforslag m.v.”

  Forstå substansen og du skaber din succes

  ”Det har været utroligt interessant at mærke, hvordan forståelsen af mine arbejdsopgaver har udviklet sig fra min første arbejdsdag til nu. Jeg lærte hurtigt, at man som generalist kan have svært ved at skabe et overordnet overblik, hvis ikke man samtidig har sat sig ind i og forstår detaljerne. Den største øjenåbner for mig har nok været at forstå den dobbeltrolle, som man reelt har. Du skal nemlig kunne sætte dig ind i og videreformidle, til tider, meget tekniske begreber og samtidig være procesorienteret ift. den videre politiske proces, hvor de faglige og tekniske forhold skal tænkes ind i et større perspektiv.

  Som et eksempel var der en sag, hvor jeg, med meget begrænset viden på området, kunne fornemme, at vi rent procesmæssigt måske ikke ville kunne nå i mål med visse delopgaver inden for den afsatte tid. Jeg fulgte min mavefornemmelse, og prøvede at kigge nærmere ned i det og derefter dele min bekymring med mine kollegaer. På den baggrund fik vi sat nogle foranstaltninger i gang for både at tilgodese et best-case og worst-case scenarie og prioritere ud fra det. Det viste sig så, at vi ikke ville være nået i mål til tiden, hvis vi ikke havde været på forkant med tingene.

  Det lyder banalt, men det er alligevel et meget godt eksempel på, at din evne til at styre din arbejdsgang og sager i departementet, afhænger af din evne til at kunne sætte dig ind i substansen. Hvis ikke du tager dig tid til at sætte dig ind i substansen, kan du heller ikke forudse, hvor lang tid du skal bruge på de enkelte delopgaver, og så vil det blive vanskeligt at nå i mål med den samlede proces."

  ”Det har været lærerigt at se den stærke sammenhæng, der er mellem den tekniske forståelse for stoffet og evnen til at bevare overblikket.”

  Adan og tre andre medarbejdere i departementet diskuterer en sag

  Hvad motiverer dig?

  ”Der er to ting, som særligt motiverer mig: Det første er, at jeg arbejder med et område, der er højaktuelt både lokalt, nationalt og internationalt. Det er ofte i medierne, og det synes jeg er virkelig spændende og interessant.

  Det andet er, at mine opgaver giver mig en følelse af, at jeg bidrager med noget positivt til samfundet. Jeg arbejder i Færdselskontoret, hvor vi har et stort fokus på at forbedre færdselssikkerheden og mindske antallet af ulykker, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt. Med de opgaver mit kontor sidder med føler jeg, at vi, med hver eneste opgave, er med til at øge færdselssikkerheden i Danmark."

  Tillid er en kerneværdi

  ”Tillid vægtes højt i departementet, og du bliver kastet direkte ud i det. Fra start af fik jeg mit eget ansvarsområde, hvilket ikke er unormalt. Alle nye medarbejdere får deres eget ansvarsområde. Det er en af kerneværdierne i departementet.

  Jeg blev som nyuddannet kastet direkte ud i visse opgaver, hvor jeg af og til tænkte, ”er jeg kompetent nok til at klare det her?”. Men der er altså en tillid til, at man nok skal kunne sætte sig ind i tingene og finde en måde, hvorpå man kan komme videre og finde en løsning. Jeg har i den forbindelse personligt værdsat den tillid, min chef og kollegaer har vist mig, da det har været med til at udvikle mig og gøre mig i stand til at arbejde selvstændigt i højere grad end tidligere. Hvis ikke jeg blev vist denne tillid af min chef, havde jeg nok ikke lært, så meget som jeg har, i løbet af den tid jeg har været i departementet. Det er selvfølgelig også en stor faktor, at jeg har nogle kompetente og hjælpsomme kollegaer ved min side, som jeg kan sparre og vende ideer med."