Gå til hovedindhold
Taler og Artikler

Forsøg med roadpricing har spændende perspektiver

Bragt i Fyens Amtsavis og Avisen Danmark

04. apr. 2023

Indhold

  Af Thomas Danielsen (V), transportminister

  DEBAT: Pladsen tillader ikke, at jeg retter alle de misforståelser, som flere af mine gode kolleger i Folketinget - måske bevidst - har udtrykt om min udmelding om roadpricing.

  Det værende sig påstande om, at forslaget vil gøre det dyrere at være bilejer, at vi vil skævvride Danmark, og at vi har en plan om at indføre roadpricing.

  Lad mig gøre det helt klart. Regeringen har ingen aktuelle planer om at indføre roadpricing i Danmark.

  Det, der er besluttet, er at lave et GPS-baseret roadpricingforsøg, hvor 2.300 frivillige skal afprøve, hvordan det vil påvirke deres adfærd, at de får en gevinst ved at tage bussen eller cyklen i stefentlig det for bilen. Vi sætter konkret penge ind på en konto til forsøgsdeltagerne for at se, hvor store økonomiske incitamenter der skal til for, at danskere - særligt i Hovedstaden - vil stille bilen og tage cyklen, bussen eller vælge for eksempel samkørsel.

  Formålet er at finde ud af, hvilken slags økonomi der skal til for at få folk til at ændre deres transportvaner, hvor der i dag er alternativer til bilen.

  Som transportminister er jeg meget spændt på resultaterne, for jeg er ikke i tvivl om, at roadpricing kan blive en del af fremtiden. Med den teknologi, vi har i dag, er det muligt at flytte udgiften fra købet af bilen til brugen af den. Og for at det ikke kan misforstås vil en roadpricing i dag kunne sikre, at det bliver billigere at køre på landet og dyrere at køre i Hovedstaden, hvor der netop er en veludbygget kollektiv trafik. For vi kan gøre tingene smartere end i dag. I de store byer spilder borgerne timevis i daglige myldretidskøer.

  Samtidig er der god offentlig transport, og hvis man gør det dyrere at køre i myldretiden, kan det være med til at begrænse trængsel. Det er godt for byerne.

  I landdistrikterne er der derimod ingen trængsel, og derfor skal roadpricing ikke fylde ret meget. Til gengæld får man den fulde glæde af lavere afgifter på bilen. Med andre ord, bliver det billigere at være bilist de steder, hvor man har mest brug for bilen.

  Det er sund fornuft, rummer spændende perspektiver, og derfor ser jeg frem til at se resultaterne af forsøget i 2025.

  Regeringen har ingen aktuelle planer om at indføre roadpricing i Danmark.