Regeringens indstilling til generalforsamling i PostNord

Det afholdes generalforsamling i PostNord AB den 27. april 2017 i Stockholm. Her vil de to ejere af PostNord, den danske og den svenske stat, skulle godkende sammensætningen af den samlede bestyrelse, der består af i alt 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Dertil kommer medarbejderrepræsentanter.

Foto: Postnord/Henrik Petit

30. marts 2017

Regeringen har besluttet at indstille, at Jens Moberg genvælges som formand for bestyrelsen i PostNord AB, og at Christian Ellegaard genvælges som bestyrelsesmedlem. Endvidere indstilles, at Peder Lundquist og Jesper Lok indvælges i bestyrelsen. 

Peder Lundquist erstatter Mette Grunnet, som er udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Jesper Lok erstatter Torben Janholt, som tidligere på året meddelte, at han ønsker at trække sig ved den ordinære generalforsamling i april.

Læs også

pdf

CV - Jesper Lok

0,11 MB Download
pdf

CV - Peder Lundquist

0,07 MB Download