Gå til hovedindhold
Nyhed

Analyse af forsøg med ekstra lange lastbiler

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har analyseret mulighederne for at reducere CO2-udledningen i transportsektoren, hvis der laves forsøg med at transportere gods på dobbelttrailere.

22. dec. 2021

Indhold

  Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten fra 4. december 2020 blev parterne bag aftalen (S, RV, SF og EL) enige om at se på mulighederne for at lade ekstra lange vogntog fragte gods på danske veje. Derfor blev der i aftalen afsat 1 million kroner til en analyse af en forsøgsordning med dobbelttrailere.

  - Der er et grønt potentiale i at udnytte vores infrastruktur bedre. I den sammenhæng giver analysen af dobbelttrailere nogle interessante resultater, der både viser mulighederne for, hvor de ekstra lange vogntog kan køre og hvilke forholdsregler, vi er nødt til at tage, før dobbelttrailere kan køre på danske veje. Det kræver selvfølgelig finansiering til at sikre trafiksikkerheden på de veje, hvor de lange vogntog skal køre, og det skal vi se nærmere på i det nye år, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der i fællesskab har udarbejdet analysen. Efter nytår skal der tages politisk stilling til det videre arbejde med dobbelttrailere på baggrund af analysen, og hvordan forsøget i så fald skal finansieres. Det handler i særlig grad om tiltag, der skal opretholde trafiksikkerheden på forsøgsvejnettet og muliggøre kørsel med større lastbiler.

  Fakta:

  Siden 2008 har der kørt et forsøg på udvalgte danske veje med store modulvogntog på op til 25,25 meter og maksimalt 60 ton.

  Analysen af dobbelttrailere har set på længere modulvogntog på op til 34 meter og med en vægt op til 70 ton.
  CO2-reduktionen er beregnet til 22.000 ton samlet set i en beregningsperiode på 15 år.

  Forslaget til forsøgsvejnet omfatter i alt cirka 900 km, fordelt på cirka 865 km motorveje, cirka 15 km øvrige statsveje og cirka 25 km kommunale veje. Forsøgsvejnettet er udvalgt på baggrund af, hvilke veje der trafiksikkerhedsmæssigt er bedst egnet til forsøget.

  Det er vurderet, at det kræver investeringer i vejnettet for 36 millioner kroner at gennemføre forsøget.
  Analysen viser, at forsøget med dobbelttrailere vil have et samfundsøkonomisk afkast på 300 millioner kroner over 15 år.

  Der er begrænsede internationale erfaringer med dobbelttrailere. Finland, Sverige, Holland og Spanien har enten allerede forsøg i gang eller overvejer at lave forsøg med dobbelttrailere.

  Analysen er finansieret af EU’s genopretningsplan som følge af coronasituationen.