Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende udstedelse af bekendtgørelser efter epidemiloven

Den 1. marts 2021 trådte den nye epidemilov i kraft, hvilket medfører, at der skal udstedes en række bekendtgørelser på Transportministeriets område, der i vid udstrækning viderefører regler i bekendtgørelser, der er udstedt efter den tidligere epidemilov.

01. april 2021

Den 1. marts 2021 trådte den nye epidemilov i kraft, hvilket medfører, at der skal udstedes en række bekendtgørelser på Transportministeriets område, der i vid udstrækning viderefører regler i bekendtgørelser, der er udstedt efter den tidligere epidemilov.

Epidemikommissionen tog stilling til sagen på møde den 25. marts 2021 og afgav indstilling om, at reglerne videreføres.

Nyheden er opdateret 28. april 2021 med endnu en indstilling.

Epidemikommissionen

pdf

Indstilling fra Epidemikommissionen - 27. april 2021

0,52 MB Download
pdf

Indstilling fra Epidemikommissionen

0,43 MB Download
pdf

Udtalelse fra særligt sagkyndige

0,05 MB Download