Initiativer til sikring af vareforsyningen

En række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren forlænges med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Lastbil i landskab
Foto: Ulrik Jantzen

26. januar 2021

Transportministeriet har modtaget adskillige meldinger fra både transport-branchen og chauffører om aflyste kurser og nedlukkede skoler, således at chaufførerne ikke kan få fornyet deres kørekort, uddannelsesbeviser m.v.

Transportministeren har derfor taget initiativ til forlængelse af en række køre-kort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsy-ningen af varer.

Forlængelsen af gyldigheden gælder kørekort og beviser, der er udløbet i januar og februar måned og gælder alene for kørsel i Danmark. For beviser, der udlø-ber i den pågældende periode, forlænges gyldigheden til og med den 1. marts 2021. Forlængelserne vil i blive fastsat i en bekendtgørelse, der træder i kraft onsdag den 27. januar 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til de store kategorier (C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Chaufføruddannelsesbevis
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Forlængelserne skal sikre opretholdelse af forsyningskæderne i Danmark.