Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Jernbanen skal fremtidssikres i hovedstadsområdet

Fire jernbaneprojekter i hovedstadsområdet skal være med til at give bedre plads til passager- og godstog, mindske risikoen for forsinkelser og øge punktligheden i Københavnsområdet og på Kystbanen.

24. nov. 2021

Indhold

  Et bredt flertal af Folketingets partier har med Infrastrukturplan 2035 afsat midler til at styrke jernbanen i hovedstadsområdet. Nu igangsættes de nærmere undersøgelser af fire projekter.

  Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod

  Med Infrastrukturplan 2035 afsatte partierne bag 344 millioner kroner til et overhalingsspor til godstog ved Kalvebod på Amager. Projektet er en del af en ny sydlig jernbanekorridor uden om Københavns Hovedbanegård.

  Overhalingssporet skal gøre det muligt at håndtere den forventede stigning i godstog, når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029 uden at det påvirker passagertrafikken negativt.

  Den nærmere undersøgelse af projektet bliver igangsat nu og forventes færdiggjort til foråret 2023.

  Vendespor ved Københavns Lufthavn Station

  Der er afsat 303 millioner kroner til et vendespor ved Københavns Lufthavn Station. Projektet er en del af en ny sydlig jernbanekorridor uden om Københavns Hovedbanegård.

  Vendesporet vil muliggøre en styrkelse af Øresundstrafikken med flere tog over Øresund, og vil endvidere udgøre et værn mod forsinkede tog fra Sverige, som i dag er nødt til at fortsætte til Københavns Hovedbanegård. Projektet således både styrker integrationen af Øresundsregionen og bidrager til en øget punktlighed i hele Danmark. Samtidig vil vendesporet afhængig af den valgte køreplan kunne frigive kapacitet på Øresundsbanen i myldretiden, således at flere landsdels- og regionaltog fra den danske trafik kan køre til Amager og Københavns Lufthavn

  Den nærmere undersøgelse af projektet bliver igangsat nu og forventes færdiggjort til foråret 2023.

  Forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård

  Sporene på Københavns Hovedbanegård er resultatet af mange års knopskydning. Mange krydsende togveje giver en udfordring for banegårdens kapacitet og regularitet. En forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård kan forbedre punktligheden ind og ud af Hovedbanegården til gavn for både regionaltogs- og landsdelstrafikken.

  Der er afsat 907 millioner kroner til forbedringer af København H, der skal være med til øge punktligheden og fremtidssikre stationen. I første omgang igangsættes der udarbejdelsen af et idéoplæg, som forligskredsen skal tage stilling til inden sommeren 2022.

  Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen

  Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 30 millioner kroner til en strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen, som skal tænkes sammen med forbedringerne af København H.

  Formålet med analysen er at finde løsninger, der kan give en bedre betjening af passagerne på Kystbanen. Analysen vil omfatte forskellige forbedringsmuligheder, som både omfatter en forbedring af den nuværende regionaltogstrafik samt en omstilling af Kystbanen til at være en del af fremtidens førerløse S-bane.

  I første omgang igangsættes der udarbejdelsen af et idéoplæg, som forligskredsen skal tage stilling til inden sommeren 2022.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14