Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Kapaciteten skal øges på Rute 26 og Rute 34 i Midt- og Vestjylland

Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat midler til at opgradere Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm og Rute 34 og Rute 26 mellem Haderup og Skive N. Nu sættes gang i de første skridt mod udvidelser af vejene.

03. dec. 2021

Indhold

  Bedre trafikale forbindelser på tværs af landet samt udbygning af ruter præget af periodevise trafikafviklingsproblemer grundet lastbiler og landbrugskøretøjer er årsagerne til, at Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm og Rute 34 og Rute 26 mellem Haderup og Skive N skal opgraderes. Det er partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) enige om. Først skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af begge vejprojekter.

  Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm

  Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat 700 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering og efterfølgende opgraderinger på strækningen.

  En opgradering af Rute 26 vil sikre hurtigere adgang til motorvejsnettet for virksomheder og borgere i området og dermed skabe grundlag for udvikling af erhverv og understøtte Hanstholm Havn. Strækningen er cirka 55 kilometer lang og passerer blandt andet Mors og Thisted. Miljøkonsekvensvurderingen foretages af Vejdirektoratet og forventes færdig i efteråret 2023.

  Rute 26 og Rute 34 mellem Haderup og Skive N

  Med infrastrukturplanen blev der afsat 1.144 millioner kroner til udbygning af vejstrækningen til en 2+1-vej på strækningen Haderup til Skive S (cirka 15 km) kombineret med en forlægning af cirka 5 km af Rute 26 vest om Skive til ny 2+1-vej. Strækningen er i dag udfordret af trafikafviklingsproblemer, som blandt andet skyldes et stort antal lastbiler og landbrugskøretøjer. Flere steder er vejen smal, hvilket giver problemer, når store køretøjer skal passere hinanden.

  Derfor har partierne bag vejprojekterne i infrastrukturaftalen afsat midler til at udbygge vejstrækningen til en 2+1-vej, der sikrer bedre og mere sikker trafikafvikling. Miljøkonsekvensvurderingen vil danne grundlag for den videre politiske proces, og den forventes gennemført 2022-2024, hvorefter anlægsloven kan fremsættes for Folketinget.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14