Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Landets togstationer skal være for alle

Parterne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om principperne bag puljen til forbedret tilgængelighed på stationer i hele landet og har samtidig besluttet at sætte gang i arbejdet med at forbedre tilgængeligheden på Brønderslev Station.

14. okt. 2021

Indhold

  Niveaufri adgang, elevatorer, gangbroer, ledelinjer og ramper er nogle af de tiltag, som puljen til at øge tilgængeligheden på stationer langs statens jernbanenet kan bruges til. Puljen på 650 millioner kroner skal udmøntes i perioden 2022 til 2035, og det primære mål med midlerne er at gøre stationerne tilgængelige for alle mennesker uanset behov.

  Parterne bag Infrastrukturplan 2035 er nu blevet enige om principperne for udmøntningen af puljen, herunder at Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen skal inddrages i det løbende arbejde. Parterne er også enige om en rullende udmøntning af midlerne fra puljen, så der hvert år træffes beslutning om, hvilke nye projekter, der skal sættes i gang.

  Som det første skridt har parterne besluttet, at Banedanmark skal igangsætte et arbejdet med at justere perronhøjden på Brønderslev Station.

  Brønderslev Station

  Brønderslev Station betjenes af tog med en indstigningshøjde på 55 cm, men den eksisterende perron er 26 cm. Det giver en uhensigtsmæssig ind- og udstigningshøjde som for eksempelvis kørestolsbrugere kræver hjælpemidler. Men også for ældre og familier med barnevogne kan niveauforskellen mellem tog og perron give udfordringer. Indstigningshøjden på stationen har gennem årene resulteret i flere faldulykker.

  Ved at igangsætte arbejdet nu anslår Banedanmark, at tilgængeligheden kan være løftet på stationen i starten af 2024.
  Parterne har i første omgang besluttet, at Banedanmark skal gå i gang med det forberedende arbejde til at hæve perronerne på Brønderslev Station. Når det forberedende arbejde er afsluttet i løbet af 2022, vil parterne endeligt skulle beslutte at gennemføre projektet.

  Fakta om pulje til øget tilgængelighed

  Projekter i puljen kan omfatte:

  • Tilpasning af perronhøjder således der skabes niveaufri ind- og udstigning mellem tog og perron.
  • Etablering af elevatorer, gangbroer, hindringsfri adgang til perroner og trinovergange ved etablering af ramper til/på perroner.
  • Øvrige mindre tilgængelighedsprojekter for eksempel ledelinjer, informationssystemener, belysning på adgangsveje og perroner.

  Puljen er på 650 mio. kr. svarende til, at der i gennemsnit årligt er afsat 46 mio. kr. til projekter, som kan løfte tilgængeligheden i perioden 2022-2035.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14