Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Motorvejen skal føres helt til Kalundborg

Næste skridt tages mod tredje etape af Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Kalundborg.

03. dec. 2021

Indhold

  En udbygning af den eksisterende Rute 23 til Kalundborg har betydning for den fremtidige vækst i området. Derfor igangsætter partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) nu en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen af Kalundborgmotorvejens tredje etape.

  Den seneste miljøkonsekvensvurdering er fra 2012, men den skal opdateres forud for at anlægsarbejderne kan gå i gang. Der er afsat 3 millioner kroner til opdatering af vurderingen, som blandt andet skal rumme nye trafikberegninger, støjberegninger- og støjtiltag, ændrede anlægsforudsætninger, hensyn til beskyttet natur og projektets klimamæssige påvirkning. Miljøkonsekvensvurderingen gennemføres af Vejdirektoratet og ventes færdig i 2023.

  Kalundborgmotorvejens første etape åbnede i 2013 på strækningen mellem Elverdam og Kvanløse. Anden etape er en 6,5 kilometer lang strækning syd om Regstrup, som åbnede for trafik i efteråret 2019. Der blev i 2013 truffet beslutning om linjeføringen af Kalundborgmotorvejens 3. etape.

  Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat 1.886 millioner kroner til anlæg af tredje etape af Kalundborgmotorvejen.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14