Gå til hovedindhold

Bedre rammer for og flere penge til etablering af ladestandere

I dag træder AFI-loven, som sikrer langsigtede og ordnede rammer for indretningen af ladestandermarkedet, i kraft. Samtidig åbner ny pulje på 100 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på kommunale arealer for ansøgninger.

Elbil, der lader ved en kommunal ladestander i København

Foto: Ulrik Jantzen

Indhold

  Landets kommuner får fra i dag et meget ønsket værktøj til at skubbe på udbredelsen af ladestandere. Samtidig bliver opladningen af elbiler mere åben og gennemskuelig, da den såkaldte AFI-lov træder i kraft i dag. Loven giver kommuner og regioner bedre rammer for medfinansiering af ladestandere i eksempelvis turistområder.

  For at understøtte kommunerne i processen med udbredelse af ladestandere åbner en ny medfinansieringspulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer på 100 millioner kroner i dag. Kommunerne kan dermed ansøge om medfinansiering til den kommunale betaling for private operatørers opsætning af ladestandere. Kommunerne kan opnå støtte på 50 procent af den kommunale betaling til etablering af ladestanderne. Ansøgning til puljen sker efter først-til-mølle-princippet.

  Fakta

  Med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport af 25. juni 2021 (regeringen, V, DF, SF, RV, EL, K, LA og ALT) blev der afsat i alt 215 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere. De første 65 millioner kroner blev tildelt ansøgere til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer i marts 2022.

  Vilkårene for udmøntning af de resterende 150 millioner kroner blev fastlagt i aftalen om udmøntning af 150 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer af 22. december 2021. Med aftalen blev der afsat 50 millioner kroner er til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer og 100 millioner kroner er til ladestandere på kommunale arealer.

  Den 1. april 2022 åbnede ansøgningsrunden til puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer.

  Det er Vejdirektoratet, der administrerer puljerne til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere.

  Præmissen for puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer er følgende:

  - Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer
  - Ladestanderne drives af en privat operatør
  - Ladestanderne skal være offentlig tilgængelige
  - Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af offentligt udbud

  Ansøgninger til puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer sker efter først-til-mølle-princippet. Det vil gælde indtil der enten ikke er flere midler i puljen, eller kommunen har opnået en andel af puljen svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti:
  Alex Ahrendtsen, alex.ahrendtsen@ft.dk, 6162 5154.

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kontakt transportminister Trine Bramsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14