Gå til hovedindhold

Få rådgivning om færgepulje II

Potentielle ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger II kan nu søge rådgivning hos COWI A/S.

Skumsprøjt set fra bagenden af en færge

Indhold

  I april 2021 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der indebar en pulje på 150 millioner kroner i 2021 og 50 millioner kroner i 2022 til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger set i lyset af resultaterne fra analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger”. Puljen er finansieret af Den Europæiske Union – NextGenerationEU.

  I juni 2021 indgik aftaleparterne en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, der betød, at der blev afsat yderligere 85 millioner kroner til grøn omstilling af både kommunale og kommercielle indenrigsfærger i 2021.

  I 2021 blev de 230,7 mio. kr. udmøntet til grøn omstilling af 11 indenrigsfærger fordelt på 10 indenrigsfærgeruter. Med tildelingen fra 2021 bliver der omstillet færger for omkring en milliard kr.
  Færgepulje II på 50 mio. kr. kan nu søges til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger. Det statslige tilskud til et projekt for anskaffelse af nye færger eller retrofit af eksisterende færger udgør maksimalt 25 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet.

  Kriterierne for puljen vil være CO2-reduktion per tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner. Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for fx projektets modenhed, forundersøgelsernes kvalitet og ”stordriftsfordele”. Puljen vil blive administreret af Trafikstyrelsen, som netop har offentliggjort bekendtgørelse om færgepuljen.

  COWI A/S bistår ligesom ved sidste års pulje med rådgivning med fokus på de teknologiske muligheder for grøn omstilling af de enkelte færgeruter samt muligheder for stordriftsfordele de potentielle ansøgere imellem.

  COWI A/S kan kontaktes via følgende:

  Primære kontakt (dog ikke i perioden 9. juli-31. juli)
  Ole Kveiborg, +45 5640 4518 / e-mail: olek@cowi.com

  Sekundære kontakt
  Line Ringsholt Jensen, +45 56 40 54 70 / e-mail: lrje@cowi.com 

  Logo for NextGenerationEU