Gå til hovedindhold

Ny strategi for cybersikkerhed i transportsektoren

Center for Cybersikkerhed vurderer, at cybertruslen mod transportsektoren er stor. Transportministeriet har udarbejdet en ny cyberstrategi for transportsektoren for perioden 2022 til 2025. Den skal klæde sektoren endnu bedre på til at modstå cyberangreb.

Indhold

  I takt med, at det danske samfund udvikler sig i en mere og mere digital retning, bliver risikoen for cyberspionage og cyberkriminalitet tilsvarende større. En vurdering fra det statslige Center for Cybersikkerhed (CFCS) angiver, at truslen mod dansk luftfart og landtransport er meget høj.

  Transportministeriet har udarbejdet en ny cyberstrategi for transportområdet i Danmark for 2022 til 2025, der netop har til formål at imødegå den risiko for cyberangreb, der findes netop nu. Strategien afløser samtidig den tidligere strategi fra 2019 til 2021.

  Strategien skal gennemføres i tæt samarbejde med aktørerne i transportsektoren, såvel offentlige som private. Erfaringerne fra strategien for 2019 til 2021, udgør samtidig fundamentet for den nye strategi.

  Den kommende strategi fokuserer overordnet på fire områder.

  1. Risikostyring, hvor de forskellige organisationer skal blive bevidste om, hvad der kan gå galt, og så planlægge for at undgå risici for sikkerhed, mobilitet og økonomi.

  2. Robust cyberberedskab, hvor der er klare rammer for den enkelte aktørs ansvarsområder, hvordan koordineringen skal være samt, hvordan man håndterer forskellige hændelser.

  3. Implementering af det nye NIS-direktiv (Net- og Informationssystemer), så man styrker cybersikkerhed og modstandsdygtighed på tværs af medlemsstaterne.

  4. Uddannelse og awareness, hvor man giver sektoren mulighed for at styrke kompetencer og kendskab til den nyeste viden inden for cyberforsvar.

  Strategien udmøntes som del af ”National strategi for cyber- og informationssikkerhed”, som Regeringen offentliggjorde i december 2021.