Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Pulje på 250 millioner kroner skal styrke den grønne kollektive trafik

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner til flere grønne busser og accelerering af omstillingen til grøn flextrafik.

19. apr. 2022
Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Indhold

  En pulje på 250 millioner kroner skal gå til den grønne kollektive trafik, så der hurtigere kommer flere grønne busser på de danske veje, og den grønne omstilling af flextrafikken accelereres.

  Det har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne besluttet som en del af Infrastrukturplan 2035.

  Midlerne er målrettet regionale busruter, men kommunale ruter kan indgå, hvis de indgår i fælles udbud. Det skal være med til at hjælpe regionerne med at efterleve klimasamarbejdsaftalerne, som de har indgået med regeringen, ved at yde tilskud til grønne investeringer. Det er tidligere set, at der kan laves udbud af bybusser, hvor nulemission ikke koster mere, og puljen søger at give et skub til at få de længere regionale ruter med, hvor en omstilling besværliggøres af blandt andet rutens længde.

  Puljen prioriterer midler til projekter, som omfatter nulemissionskøretøjer eller -busser samt ladestandere. Herudover ønsker man med puljen at fokusere på en mere langsigtet omstilling ved at præge udviklingen mod nulemissionsbusser, der også på lang sigt er bæredygtige. På samme måde gælder det ved indkøb af nulemissions-flextrafik, hvor man ønsker at fremme den grønne omstilling for flextrafikken, som ikke er lige så langt fremme som på busområdet, samtidig med at man opnår positive sideeffekter på omstillingen til nulemissionsbiler på taximarkedet. Flextrafikken er et nyt element, der ikke indgik i sidste års pulje til grønne busser, og her er særligt etableringen af ladeinfrastruktur en central forudsætning.

  Fakta

  I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner med årlig udmøntning på 50 millioner kroner over perioden 2022-2026 til den offentlige kollektive trafik.

  Ansøgningsfristen til puljen er den 15. september i 2022 og 10. august i årene 2023-2026, hvorefter der skal tages politisk beslutning om, hvordan puljemidlerne prioriteres. Det er regioner, kommuner eller trafikselskaber, eventuelt i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik, der kan søge om midler fra puljen til nulemissionskøretøjer eller ladestandere.

  I 2021 er cirka 500 ud af knap 3.300 busser i den offentlige kollektive trafik CO2-neutrale eller nulemission.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti:
  Alex Ahrendtsen, alex.ahrendtsen@ft.dk, 33 37 51 05

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk, 61 62 30 68

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk, 61 62 55 41

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61 62 51 01

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61 62 50 96

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Trine Bramsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14