Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Kalundborg får den fulde motorvej

Tredje etape af Kalundborg-motorvejen er besluttet. Det bliver en løsning med motorvej på den fulde strækning.

29. jun. 2023
Trængsel på motorvej

Foto: Rene Strandbygaard

Indhold

  Tredje etape af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg er nu godkendt af forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035. 

  Forligskredsen besluttede løsningen med motorvej hele vejen. Og det har været vigtigt for regeringen at få den fulde løsning, også selvom det har krævet flere midler, fastslår transportminister Thomas Danielsen:

  - Vi har lovet en motorvej til Kalundborg. Derfor leverer vi selvfølgelig på det. Også selv om trafikudviklingen har betydet, at projektet er blevet dyrere end først antaget, siger han.

  Den oprindelige økonomiske ramme for motorvejsprojektet er på 2.097,7 millioner kroner (2023-pl). Grundet prisstigninger er rammen dog ikke stor nok til at gennemføre projektet. Derfor har Transportministeriet fundet ekstra midler på i alt 452,4 millioner kroner i den centrale anlægsreserve til den endelige finansiering.

  At Kalundborgmotorvejen får den unikke prioritering skyldes blandt andet fremtidsperspektiverne, forklarer ministeren.

  - Det er en særlig situation med Kalundborgmotorvejen. Både fordi økonomien er lagt ud fra nogle næsten ti år gamle undersøgelser, og fordi der ser ud til at komme flere biler, end man først havde beregnet. Det skyldes ikke mindst, at det går godt for erhvervslivet og det skal vi selvfølgelig støtte, påpeger Thomas Danielsen.

  Projektet med forskellige til- og fravalg har været i høring, og der er afholdt flere borgermøder. På baggrund af høringen og borgermøderne har forligskredsen altså besluttet at igangsætte projektet med etablering af motorvej på hele strækningen mellem Knabstrup og Kalundborg.

  Transportministeren glæder sig over, at forligskredsen har valgt at bakke op om den fulde løsning.

  - Jeg er meget glad for, at vi er enige om, at den fulde løsning er den rigtige. Det er et vigtigt stykke infrastruktur, der styrker den sjællandske sammenhængskraft og binder Kalundborg endnu bedre sammen med det overordnede danske vejnet, siger han.

  Projektet betyder, at den eksisterende motortrafikvej udbygges på strækningen Knabstrup til Viskinde, mens der fra Viskinde til Kalundborg anlægges en ny, firsporet motorvej. Den samlede strækning får hastighedsgrænse på mellem 110 og 130 kilometer i timen. Desuden indeholder projektet blandt andet støjskærme langs strækningen, der går gennem Jyderup, ændring af til- og frakørselsanlæg på strækningen samt en rasteplads mellem Mørkøv og Jyderup.

  Arbejdet skal efter planen begynde i 2024 med bl.a. ekspropriationsforretninger, og den nye vej skal være klar til brug i 2028.