Gå til hovedindhold
Nyhed

Nyt lovforslag giver mulighed for kørsel mod betaling på øerne

Udfordringerne med at få taxi på øerne skal løses med et nyt lovforslag, der simpelthen gør det muligt helt at fjerne alle taxilovens krav på øerne – eksempelvis krav om taxameter, sædeføler mv. Det betyder, at der er flere, der kan bidrage til at løse transportopgaverne.

04. okt. 2023
Luftfoto af landtange med fyrtårn og vand på tre sider.

Foto: Ulrik Jantzen

Indhold

  Lokale beboere på øerne skal fremover have mulighed for at køre med passagerer mod betaling. Det følger af et nyt lovforslag, som transportminister Thomas Danielsen fremsætter, når Folketinget åbner. Lovforslaget betyder, at privatpersoner får mulighed for at transportere andre personer mod betaling på øerne uden at skulle efterleve taxiloven. Formået er, at andre kan udføre kørselsopgaver i disse områder, hvor der ellers ikke er taxier.

  - Nu fjerner jeg simpelthen taxiloven på langt de fleste øer, så de lokale får mulighed for at løse de kørselsbehov, der er, og så de får mulighed for at tage betaling for det. Det giver ikke mening, at der er krav om sædeføler og kørselscentral på øerne – kravene fører bare til, at behovene ikke bliver dækket, siger transportminister Thomas Danielsen.

  Bliver lovforslaget vedtaget, er det allerede fra årsskiftet muligt for eksempelvis den lokale skolelærer mod betaling at stille de ledige sæder i sin bil til rådighed for andre, der har brug for at blive kørt. 

  Fakta

  Lovforslaget ændrer taxilovens anvendelsesområde, så loven – hvis der lokalt er et ønske om det – ikke finder anvendelse på øer, der ikke er bro- eller landfaste, og hvor der ellers generelt ikke i finder taxikørsel sted.

  Alle ikke bro- eller landfaste øer undtagen Bornholm kan med lovændringen undtages taxilovens anvendelsesområde. 

  Det er et krav, for at øen kan undtages fra taxilovens anvendelsesområde, at der ikke i forvejen er taxibetjening på øen, og brancheorganisationerne vil i den forbindelse blive hørt.

  Formålet med lovændringen er at fjerne barrierer og dermed gøre det nemmere og billigere at køre med andre mod betaling på øerne.

  Det er den enkelte bilejers ansvar at have de rette forsikringer og at følge skattereglerne.

  Lovændringen medfører, at der ikke er krav om chaufførkort og krav om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, da det vurderes, at kørselsbehovet ikke er proportionelt med kravene, når kørslen er begrænset og udelukkende foregår på en lille ø.