Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af advokatundersøgelse om håndtering af forløbet om tidligere luftfartslæge

Transportministeriet offentliggør i dag en advokatundersøgelse af Transportministeriets varetagelse af et sagsforløb vedrørende en tidligere ansat luftfartslæge i Trafikstyrelsen, der i 2019 blev afskediget og politianmeldt.

Indhold

  Transportministeriet igangsatte i 2020 en advokatundersøgelse af departementets varetagelse af sagsforløbet omkring en tidligere ansat luftfartslæge i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen afskedigede og politianmeldte luftfartslægen på baggrund af mistanke om embedsmisbrug m.m. i 2019.

  Advokatundersøgelsen blev igangsat i forlængelse af Transportministeriets rapport om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forvaltning af det flyvemedicinske område. Advokatundersøgelsen, som er gennemført af advokat Poul Heidmann, fik blandt andet til opgave at vurdere om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar.

  Advokatundersøgelsen gennemgår sagshåndteringen i både Trafikstyrelsen og Transportministeriets departementet i perioden fra december 2016 til marts 2019.

  Advokaten vurderer, at direktør Carsten Falk Hansen har handlet uagtsomt i forbindelse med sagen, men har ikke fundet et fuldt grundlag for, at der kan indledes en sag om tjenstlige sanktioner.

  Der vil derfor ikke blive taget skridt til at indlede en tjenstlig sag mod direktør Carsten Falk Hansen.

  Direktør Carsten Falk Hansen fratræder sin stilling den 30. juni 2023 ved udløb af hans åremålsansættelse.

  For andre ansatte i Trafikstyrelsen, som har været omfattet af undersøgelsen, har advokaten heller ikke fundet et fuldt grundlag for, at der kan indledes en sag om tjenstlige sanktioner.