Gå til hovedindhold
Nyhed

Nyt liv i den gamle Storstrømsbro

Inden den gamle Storstrømsbro skal rives ned, skal det undersøges om dele af den kan genbruges. Det sker på baggrund af lokale ønsker, der foreslår, at broen eksempelvis kan bruges til kystsikring, kunst eller andet, der kan give værdi i lokalområdet.

27. jun. 2024
Den gamle Storstrømsbro set fra Masnedø

Indhold

  Siden 1937 har den gamle Storstrømsbro været et vartegn for området omkring Storstrømmen. Nu er arbejdet med den nye Storstrømsbro godt i gang, og når den står færdig, skal den gamle bro rives ned. Lokalt omkring broen og i Vordingborg og Guldborgsund Kommuner er der en række ideer og forslag til, hvordan man kan genanvende bropillerne og bevare en del af historien.

  Der er flere ideer i spil, som for eksempel at bruge brosoklerne som base for et kunstværk. Der er allerede et konkret forslag om at bygge 12-14 meter høje skulpturer, to mænd og to kvinder, som det skal være muligt at sejle ud til og klatre op på.

  Transportminister Thomas Danielsen:

  - Lokalt er der udtrykt ønsker om, hvordan dele af den gamle bro kan leve videre. Storstrømsbroen har i næsten 90 år været et lokalt vartegn, og jeg forstår godt ønsket om at bruge og bevare dele af den gamle bro. Derfor undersøger vi nu de forskellige muligheder, der er for at genbruge bropiller og byggematerialer.

  Nedrivningen af den eksisterende bro kan tidligst begynde i 2027, når den nye bro er færdig. Der sættes nu gang i at opdatere miljøvurderingen for nedrivningen. Det giver mulighed for, at lokale ønsker fra Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune kan inddrages i undersøgelserne.

  Guldborgsunds borgmester Simon Hansen:

  -    Jeg er glad for, at transportministeren rækker ud og inviterer til et samarbejde om at genbruge dele af Storstrømsbroen i lokalområdet. Vi har drøftet nogle foreløbige ideer med ministeren, herunder byggeri af kunstige rev til gavn for dyreliv og turisme, eller som kystbeskyttelse langs nogle af vores udsatte kyster. Kystbeskyttelse er særlig relevant for os i Guldborgsund, da vi har over 300 kilometer kystlinje, og da flere af vores kyster, havne og veje tæt på kysterne blev meget hårdt ramt af efterårets og vinterens storme. Der kan også være andre gode ideer, som jeg glæder mig til at drøfte med ministeren.

  Vordingborgs borgmester Mikael Smed:

  -    Vi er meget åbne over for muligheden for at genbruge dele af den gamle Storstrømsbro til gavn for havmiljøet og dyrelivet i Storstrømmen eller til kystbeskyttelsesprojekter langs vores udsatte kyster. Vi har under vores møde med ministeren blandt andet drøftet etablering af et stenrev, som en mulighed for at give de gamle broelementer nyt liv på en meningsfuld måde til glæde for marinbiologien og undervandsturisme. Det er positivt, at ministeren flere gange påpegede, at der ikke vil være kommunale udgifter forbundet med nedrivningen og den fremadrettede brug af broelementerne. Så om kystnære bropiller kan bruges til kunst, klatring, badning eller noget helt fjerde bliver en spændende lokal dialog. Derfor ser vi frem til at fortsætte en god dialog med ministeren og borgerne, når miljøforholdene og mulighederne for at genbruge bromaterialerne er afdækket.

  De kommende undersøgelser skal blandt andet afdække miljøforhold og muligheder for at genbruge materialerne fra den gamle bro. Undersøgelserne, opdateringen af lovgrundlaget og inddragelse af lokale borgere ventes at tage op til to år, og kan derfor være gennemført inden den nye bro er færdig.

  Fakta

  Den gamle Storstrømsbro er 3,2 kilometer lang. Den består af 50 fag, 49 bropiller og fundamenter.

  Den er bygget af cirka 265.000 tons beton og 20.000 tons stål.

  Den gamle Storstrømsbro blev indviet 26. september 1937. Storstrømsbroen var i næsten 30 år den længste bro i Europa, og den forblev den længste vej- og jernbanebro indtil Storebæltsforbindelsens Vestbro blev færdig.