Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Over 100 millioner kroner til statslige cykelstier

Fra cykelpuljen er der sat penge af til fem cykelstiprojekter, der skal fremme cykelpendling og forbedre supercykelstierne.

26. jun. 2024
Krydsning på dobbeltrettet cykelsti med marker og køer i baggrunden.

Foto: GAB Photography/Vejdirektoratet

Indhold

  Med midler fra cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035 har forligskredsen besluttet at sætte følgende fem cykelstiprojekter i gang, der skal give mere tryghed og bedre trafiksikkerhed for cyklister langs statsvejene.

  • Cykelsti mellem Tørring og Sandvad, Hedensted Kommune, 28,9 millioner kroner
  • Cykelsti i den vestlige og østlige del af Auning, Norddjurs Kommune, 28,1 millioner kroner
  • Cykelsti mellem Hammer Torup og Sydmotorvejen, Næstved, 40,0 millioner kroner
  • Rundkørsel Sydhavnsvej, forbedrede krydsninger, Kalundborg, 6,0 millioner kroner
  • Krydsningshelle sydøst for Vorbasse, 5,6 millioner kroner

  I alt udmøntes der 108,6 millioner kroner fra cykelpuljen til projekter langs statsvejene. Som der er lagt op til i det i forligskredsen besluttede udmøntningsgrundlag, går pengene til projekter, som forbedrer mulighederne for cykelpendling og styrker supercykelstierne. Det er Vejdirektoratet, der har indstillet de fem projekter, baseret på en faglig vurdering af, hvor cykelpuljemidlerne bliver brugt bedst muligt.

  Der blev i 2021 i aftalen om Infrastrukturplan 2035 afsat tre milliarder kroner i Cykelpuljen, og der udmøntes årligt midler fra puljen.

  Kort om projekterne

  Cykelsti mellem Tørring og Sandvad i Hedensted Kommune

  Etablering af enkeltrettede stier vil lukke et hul i stinettet på rute 13 og gøre det mere attraktivt at cykle mellem Tørring og Nørre Snede. Strækningen er samtidig en del af korridornetværket for supercykelstier i Region Midtjylland. 

  Cykelsti i den vestlige og østlige del af Auning i Norddjurs Kommune

  To mindre stykker cykelsti, der forbinder eksisterende stier i midten af byen med henholdsvis den dobbeltrettede sti mod Gammel Estrup i vest og en sti i øst, der fører til byens udkant. Projekter gavner lokal pendling herunder også skolebørn. 

  Cykelsti mellem Hammer Torup og Sydmotorvejen sydøst for Næstved

  Dette er 2. etape af oprindeligt projekt Blangslev-Sydmotorvejen, hvor Blangslev-Hammer Torup er udmøntet i 2021 og forventes åbnet i 2024. Projektet afslutter dermed en samlet cykelvenlig strækning fra Sydmotorvejen til Mogenstrup. 

  Rundkørsel Sydhavnsvej i Kalundborg, forbedrede stikrydsninger

  Projektets formål er at etablere mere sikre krydsningsmuligheder for cyklister – særligt skolebørn og pendlere - i rundkørslen. 

  Krydsningshelle sydøst for Vorbasse

  Projektets skal skabe en sikker krydsning for lette trafikanter, som færdes på Hejnsvigvej ad en dobbeltrettet cykelsti, der er en del af den nationale cykelrute (Hærvejsruten). Omfatter ud over krydsnings-hellen også forlægning af eksisterende sti på et kort stykke.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet: 
  Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78 

  Venstre: 
  Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

  Moderaterne: 
  Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

  Socialistisk Folkeparti:
  Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

  Liberal Alliance:
  Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

  Det Konservative Folkeparti:
  Mai Mercado, Mai.mercado@ft.dk, 61 62 50 84

  Enhedslisten:
  Jette Gottlieb, jette.gottlieb@ft.dk, 61 62 36 70

  Radikale Venstre:
  Stinus Lindgreen, stinus.lindgreen@ft.dk, 61 62 33 37

  Alternativet: 
  Christina Olumeko, christina.olumeko@ft.dk, 61 62 49 85

  Dansk Folkeparti: 
  Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51 

  Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14