Gå til hovedindhold

2018

26 resultater

Idekatalog over kollektive mobilitetsløsninger for en fast Kattegatforbindelse

23. dec. 2018

Publikation

Idékataloget er udarbejdet af Rambøll.

DTU-rapport om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert og lille motorcykel

21. dec. 2018

Publikation

DTU's forskningsrapport om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert og lille motorcykel. Rapporten består af i alt syv delnotater, hvoraf delnotat 1 indeholder scenarieberegninger og er en sammenfatning af de væsentlige konklusioner fra de øvrige seks delnotater.

Screening af en fast forbindelse over Kattegat

20. dec. 2018

Publikation

Strategisk analyse af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Undersøgelse af fremskudt færgehavn ved Tårs

05. dec. 2018

Publikation

Nedenfor findes Sund og Bælts rapport med undersøgelsen og Rambølls eksterne kvalitetssikring.

Energiscreening 2018 - Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

03. dec. 2018

Publikation

Energirapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut.

Materiale fra forligskredsmøde om Signalprogrammet

22. nov. 2018

Publikation

Notater, rapport og slides fra mødet med forligskredsen den 22. november 2018.

Transport-, bygnings- og boligministerens lovprogram 2018-19

20. nov. 2018

Publikation

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane

31. okt. 2018

Publikation

Kortlægningsnotat samt analyse af læringspunkter og forbedringspotentialer udarbejdet af Atkins.

Nemmere kollektiv trafik

20. sep. 2018

Publikation

Regeringens udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik.

Aftale med Region Midtjylland - overdragelse af togtrafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Skjern og Holstebro via Vemb

07. sep. 2018

Publikation

Der blev den 7. september 2018 indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Midtjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for togtrafikken på strækningen mellem Holstebro og Skjern via Vemb.