Gå til hovedindhold

Kommissorier og udmøntningsgrundlag m.m.

54 resultater

Udmøntning af midler fra pulje til bedre trafiksikkerhed til projekter på statsvejnettet i 2024

Infrastrukturplan 2035

Med infrastrukturplan 2035 er der afsat i alt 700 mio. kr. til en pulje til bedre trafiksikkerhed i perioden 2022-2035.

Kommissorium for strategisk analyse af ny forbindelse på tværs af Lillebælt

Infrastrukturplan 2035

Publikation

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 blev det som en del af initiativerne omhandlende Fremtidens veje (S, V, DF, SF, RV, K, og LA) besluttet at gennemføre en strategisk analyse af en ny vej- og baneforbindelse over Lillebælt. Der er afsat 15 mio. kr. til gennemførelse af analysen.

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej

Infrastrukturplan 2035

Publikation

Med aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 er aftaleparterne enige om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej.

Kommissorium: Kortlægning af danske erhvervshavne og tilgængeligheden af elektricitet og grønne brændstoffer i havne (havneatlas)

Infrastrukturplan 2035

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 (Regeringen (S, V, M) og EL, SF, RV, ALT, KF, LA og DF) har igangsat en analyse af de danske erhvervshavne (et såkaldt Havneatlas).

Kommissorium: Opdatering af miljøkonsekvensvurdering for anlæg af motorvej på rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Infrastrukturplan 2035

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 1.532 mio. kr. til anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede, og projektet igangsættes i 2026.

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af aftalen, at der skal ske en opgradering af Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev med befæstede nødspor, og at projektet igangsættes i 2026.

Kommissorium Miljøkonsekvensvurdering af udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig)

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af aftalen om Infrastrukturplan 2035, at der skal ske en udvidelse af Motorring 4 mellem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk, og at projektet igangsættes i 2026. Der er afsat 20 mio. kr. til miljøkonsekvensvurdering (MKV) og 561 mio. kr. til anlægsudgifter.

Kommissorium Miljøkonsekvensvurdering af udvidelse af Ring 4 (nordlig)

Infrastrukturplan 2035

Det fremgår af aftalen om Infrastrukturplan 2035, at der skal ske en udvidelse af Ring 4 Nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorve-jen, og at projektet igangsættes i 2025. Der er afsat 20 mio. kr. til miljøkonsekvensvurdering (MKV) og 900 mio. kr. til anlægsudgifter.