Gå til hovedindhold

Kommissorier og udmøntningsgrundlag m.m.

61 resultater

Udmøntning af midler fra pulje til bedre trafiksikkerhed til adfærdsregulerende tiltag i 2024

Infrastrukturplan 2035

.

Udmøntningsgrundlag for pulje til forbedringer af tilgængelighed

Infrastrukturplan 2035

Det er med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 besluttet at oprette en pulje på 650 mio. kr. i perioden 2022-2035 til at øge tilgængeligheden på stationer i hele landet.

Kommissorium for undersøgelse af støjreduktion for afsatte midler til Motorring 3

Infrastrukturplan 2035

Med aftale om Infrastrukturplan 2035 (IP35) er der afsat midler til at øge kapaciteten på Motorring 3, som udgør en 17 kilometer lang motorvejsstrækning fra Lyngby Omfartsvej i nord til sammenfletningen med Køge Bugt Motorvejen i syd.

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbaner

Infrastrukturplan 2035

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 275 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne.

Kommissorium - Opdatering af miljøkonsekvensvurdering for udbygning af rute 18 nord om Herning

Publikation
Infrastrukturplan 2035

Som en del af aftalen om Infrastrukturplan 2035 (”Fremtidens veje”) er det besluttet at udbygge den ca. 10 km lange motortrafikvej nord om Herning til motorvej.

Kommissorium - Miljøkonsekvensvurdering af opgraderingen af rute 9 på Tåsinge

Infrastrukturplan 2035
Publikation

Som en del af aftalen om Infrastrukturplan 2035 (”Fremtidens veje”) er det besluttet, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af rute 9 på Tåsinge for mulig opgradering af strækningen.