Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

10 millioner kroner årligt til naturen langs veje og baner

Med Infrastrukturplan 2035 afsatte alle Folketingets partier en pulje på 150 millioner kroner til at fremme naturen langs infrastrukturen frem til 2035. Pengene fordeles ligeligt mellem indsatser på statsvejene og de statslige jernbaner.

01. mar. 2022
Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Indhold

  Vilde blomster, insekter og smådyr skal have de bedste livsbetingelser langs de danske veje og skinner. Derfor afsatte partierne bag Infrastrukturplan 2035 en pulje på 150 millioner kroner til fremme af biodiversitet. Nu er der enighed i forligskredsen om, hvordan pengene skal fordeles, så natur og dyr får bedre levevilkår i Danmark.

  Banedanmark og Vejdirektoratet får hver en bevilling på 75 mio. kr., som udmøntes i perioden 2022-2035.

  Vej- og jernbanenettet fungerer som en barriere, der hindrer arternes frie bevægelighed, men samtidig kan infrastrukturen også skabe afveksling i landskabet og derved skabe levesteder for mange forskellige arter. Puljemidlerne skal være med til at forbedre levevilkår i de specielle naturarealer, infrastrukturen skaber, gennem eksempelvis pleje af baneterræner, og vedligehold af faunapassager, så dyr og planter kan sprede sig på tværs og langs veje og skinner.

  Fakta:

  Vejdirektoratet råder over cirka 5500 hektar jord langs vejene. Midlerne til Vejdirektoratet skal blandt andet gå til naturpleje af vejkanterne og overvågning af invasive arter.

  Banedanmark har over 4500 hektar natur, som blandt andet rummer særlige naturtyper, hvor sjældne arter trives. Derudover plejer og vedligeholder Banedanmark Danmarks længste skovbryn til gavn for planter, dyr og insekter.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  df@df.dk, 3337 5199

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk, 61 62 30 68

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk, 61 62 55 41

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61 62 51 01

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61 62 50 96

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Trine Bramsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14