Gå til hovedindhold

Udmøntningsgrundlag: Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by (”Land-og-by puljen”)

Det fremgår af infrastrukturaftalen, at parterne er enige om at afsætte en pulje på 3,5 mia. kr. i perioden 2022-2035 til projekter på det øvrige statsvejnet, som kan binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed.

Indhold

    Læs udmøntningsgrundlaget